การติดตั้งโปรแกรม – Microsoft Outlook Express 4.x/5.x

 

ขั้นตอนการกำหนดค่า Microsoft Outlook Express 4.x/5.x

 

1.       Text Box:  กดเลือกสัญลักษณ์ Outlook Express บนหน้าจอ Desktop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       เลือกที่ Tools à Accounts…  เพื่อทำการกำหนด E-mail Account สำหรับ Outlook Express

 

 

 

 

 

3.       บนหน้าต่าง Internet Account , เลือกแถบ Mail แล้วกดที่ ปุ่ม Add จากนั้นเลือก Mail

4.       ในหน้าต่าง Internet Connection Wizard ให้ใส่ชื่อตัวเองลงในช่อง Display name :  แล้วกด Next เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

 

Rounded Rectangular Callout: พิมพ์ชื่อตัวเองลงในช่อง Display nameRounded Rectangular Callout: กด Next

 

 

 

 

5.       ในช่อง E-mail address: ให้พิมพ์ E-mail address ของตัวเองที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่

 

Rounded Rectangular Callout: ใส่ E-mail addressRounded Rectangular Callout: กด Next

 

6.       ในช่อง Incoming Mail (POP3) Server: และ ช่อง Outgoing Mail (SMTP) Server: ให้ใส่ mail.aii.co.th

 

ใส่ mail.aii.co.th ทั้ง 2 ช่อง

 

 

7.       ในช่อง Account Name : ให้ใส่ e-mail user ส่วนช่อง Password: ให้ใส่ e-mail password ของตนเอง  ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่  จากนั้น กดปุ่ม Next เพื่อทำรายการขั้นต่อไป

 

 

8.       กด ปุ่ม Finish เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง E-mail account บน Outlook Express

 

9.       เลือกเมนู Tools จากนั้นเข้าไปที่ Accounts… เพื่อทำการกำหนด E-mail Account สำหรับ Outlook Express

 

 

10.    เลือกที่ Mail และ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ mail.aii.co.th ดังรูป

 

Rounded Rectangular Callout: จากนั้นดับเบิ้ลคลิ้กที่ mail.aii.co.thRounded Rectangular Callout: เลือกแถบ Mail

 

 

 

 

 

 

11.    เลือกที่แถบ Servers แล้วกดที่สี่เหลี่ยมหน้าช่อง My server requires  จะปรากฏลูกศรขึ้นในช่องสี่เหลี่ยม  จากนั้นกด OK

 

Rounded Rectangular Callout: กด OKRounded Rectangular Callout: กดเลือก ที่ My server requires…Rounded Rectangular Callout: เลือกที่แถบ Servers